MENY


pil1.gif (158 bytes) marine art

pil1.gif (158 bytes) picture analyses

pil1.gif (158 bytes) art books

pil1.gif (158 bytes) Hans Holst

pil1.gif (158 bytes) back to start page


© mail to me

art books

production available only in Swedish

alla titlar kan nås via svenska bibliotek - enstaka exemplar kan beställas genom författaren .


hiort.jpg (8000 bytes)

Postjakten Hiorten - ett skepp och en marinmålning - Ystad 2002

Boken berättar om den ursprungliga "Hiorten" som hon var en gång på 1600-talet och steg för steg hur en marinmålning av skeppet kom till i två varianter.


greta.jpg (10000 bytes)

Nils Dardel, Greta Knutson & Kurt Jungstedt på rue Lepic, Montmartre

Greta Knutson och modernismen i Paris - Ystad 2001

Rik och vacker dök hon upp i Paris, som under 20-talet var konstens huvudstad. Hon rörde sig i kretsarna kring Nils och Thora Dardel. Giacometti och Camus ingick i hennes vänkrets. Där fanns Picasso, Pascin, Kiesling och alla de andra storheterna som skapade modernismen i 20-talets måleri. Boken speglar epoken genom att berätta om Greta Knutson. (upplagan slut)


mir.jpg (10000 bytes)

Havets bilder - en introduktion till marinmåleriet som konstart - Ystad 1999

Det är havets magi som gör en bild till marinmålning. I centrum finns havets närvaro, sedan kan bilden visa ett kustlandskap, havet själv som en enda stor våg, en modern segelbåt eller ett linjeskepp från stormaktstiden. Sedan länge finns ett modernt marinmåleri som utnyttjar modernismens alla stilar. - Tidigare har inte funnits en översikt över svenskt och internationellt marinmåleri på vårt språk. Det har också saknats en grundläggande analys av marinmåleriet som konstart. Detta arbete är ett försök att täcka in denna brist, om än i det lilla formatet.


aug.jpg (10000 bytes)

August Lundberg och hans förhållande till modernismen - Lund 1997

God Konst? Kan man säga något bestämt om ett konstverks kvalitet? Konst upplevs på ett mycket personligt plan, men många egenskaper hos en bild kan mätas. Författaren har konstruerat en kvalitetsmodell som här tillämpas på en bild av August Lundberg. Boken innehåller även en monografi över konstnären. Lundberg ingick i gruppen De Unga som i början av 1900-talet lanserade modernismen i Sverige.


gosta.jpg (10000 bytes)

Gösta Werner - modernistisk marinmålare - Tomelilla 1996

"Jag målar mitt liv" De slitsamma åren till sjöss. Jungman på fullriggare på vetetraden, han hade seglat på världens alla hav. Det var starkt kryddade berättelser i den stentuffa stilen. Både i hans historier och i hans bildberättelser finns starka färger och blixtrande ögonblicksbilder. Och så hans skratt. Han är en havets målare. I Herman Mellvilles och John Masefields efterföljd men i ett annat medium än deras, öppnar han en ny nisch inom marinmåleriet: berättelser från de sju haven.Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!